Tämä Syrjälle omistau­tunut sivusto on aloit­tanut kasvunsa touko­kuussa 2016. Se kuvas­taa Syrjän ja sen paikal­lisen vai­ku­tus­piirin histo­riaa ja nyky­päivää sanoin ja kuvin suku­pol­vien takaisista nyky­hetkeen asti, jonka kaltaisia historian aarteita toivomme luki­joi­demme löytä­vän lisää pii­ron­gin­laa­ti­koista ja ulla­koiden peril­tä löy­ty­neistä teks­teistä (esim. kirjeistä, lehti­leik­keistä yms.) ja valo­kuvista (ja valmiiksi digi­toi­duista kaita­fil­meistä ja vi­de­oista).

Videot

Kuvia Syrjästä

Lehtiartikkeleita

Muita dokumentteja

Syrjä ja Järventausta 1700-luvulta nykypäiviin

Lopen yhdistyksiä, seuroja ym.