Mäensyrjän Jooseppi, myöh. Juuso Salo

Hämeen Sanomat no 290, 16.12.1920

50 vuotta täyttää tänään Lopen Sajaniemen Järventakana palstatilallinen Juuso Salo. Koulua käymättömänä miehenä on hän hankkinut itselleen itsekasvatuksen avulla varsin laajat tiedot. Juuso Salon tähänastinen elämäntyö on ollut yleishyödyllistä uurastelua useilla eri toiminnan aloilla. 1897 perusti hän Järventaakse lainakirjaston, hankkimalla siihen kirjoja aluksi omillakin varoillaan ja ollen sen hoitajana 15 vuotta. 1899 liittyi Juuso Salo Lopen raittiusseuraan ollen ensi aikoina seuran kirjurina, sen jälkeen puheenjohtajana lähes 10 vuotta. Näinä vuosina piti Juuso Salo paljon esitelmiä raittiusasiasta sekä omassa kunnassa että ulkokunnissa. Iltamissa oli Juuso Salo erinomainen satujenkertoja.

Lopen kunnalliseen elämään on Juuso Salo nuoruudestaan asti ottanut innolla osaa. Hän on ollut 9 vuotta kunnallis­lau­takunnan ja köyhäin­hoito­hallituksen jäsenenä sekä kunnan tutkijana taksoitus­lau­takunnissa. Myös hän on Järven­tausten kansa­koulun perustaja, kuuluen mainitun koulun johto­kuntaan, ensin talouden­hoita­jana ja nytkin johto­kunnan puheen­johta­jana. Nykyään on hän kirkko­valtuus­kunnan sekä raittius­lauta­kunnan jäsenenä. Juuso Salo oli myös suomalaisen puo­lueen asettamassa koko maata käsittä­vässä torp­pari­komi­teassa 1906. Lauluun ja soittoon on Juuso Salolla ollut hyvät tai­pumukset ja itse on hän tehnyt urku­harmonin, kanteleen ja viulun, ottanut osaa laulu­kuoroihin tenori-laulajana. Hämeen Sanomain asia­miehenä on hän ollut mo­net vuodet. Kapinan kukis­tettua liittyi hän Suojelus­kuntaan, kapinan aikana oli hän monta eri kertaa puna­roiston pisti­men edessä uhattuna. Juuso Salo on ollut julkisen toiminnan mies, jollaiselle yhteisen hyvän hyödyksi toimi­neelle mie­helle lausumme tänä hänen merkki­päivänään kiitokset.